Grafická verzia

Abaffy Patrik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 274451
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.12.2001
Kontaktná adresa: Staré Grunty 206/206, 841 04 Bratislava 4, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: patrikabaffy@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) HC SLOVAN Bratislava, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 23.6.2011 30.4.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.