Grafická verzia

Abichou Ghassen

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 289559
Štátna príslušnosť: Francúzska republika
Adresa elektronickej pošty: ghassen.abichou@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2018
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Bedmintonový oddiel HK Filozof bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.