Grafická verzia

Botka Filip

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298342
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jzemankova@hotmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Lyžiarsky klub VICTORY bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, iný šport FOX Ski Academy bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2019
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie, zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.