Grafická verzia

Jančová Rebeka

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298463
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: rebekajan3@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK11 0200 0000 0024 9204 4112
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Junior Ski Race Team bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.