Grafická verzia

Kapiaš Erik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298471
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: malova@marsy.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: SK37 7500 0000 0040 0079 8815

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (severská kombinácia) Klub priateľov skoku na lyžiach Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (skoky na lyžiach) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 27.11.2020
Amatérsky športovec, futbal (futbal) ŠK Badín, občianske združenie bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.