Grafická verzia

Michalka Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298477
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michalka.martin919@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 21.10.2015
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, iný šport SKI TEAM Martinské hole bez zmluvy/registrácia/člen 2.3.2021
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 2.3.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.