Grafická verzia

Hrbáňová Ella

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298509
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lilahrbanova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: SK76 1100 0000 0029 3023 2560

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) LYŽIARSKY KLUB LEVOČA bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2018
Amatérsky športovec, iný šport LYŽIARSKY KLUB LEVOČA bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie, zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
KULT 805 #1/23 Zmluva o sponzorstve v športe 3.1.2023 3.1.2023
KULT 805 #3/22 Zmluva o sponzorstve v športe 1.12.2022 1.12.2022
DI MECHANIK s.r.o. Zmluva o sponzorstve v športe 3.10.2022 3.10.2022
Kult 805 #2/22 Zmluva o sponzorstve v športe 1.7.2022 1.7.2022
KULT 805 #1/2022 Zmluva o sponzorstve v športe 2.1.2022 2.1.2022
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.8.2021 1.8.2021
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.10.2021 1.10.2021
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.2.2021 1.2.2021
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 25.10.2020 25.10.2020
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 20.9.2020 20.9.2020
Počet záznamov: 14 Zobraziť všetky

Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.