Grafická verzia

Mesíková Tamara

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298687
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: iveta.mesikova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: 0800 9000 0000 0302 7975 2
Účet na sponzorský príspevok: 0800 9000 0000 0302 7975 2

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (skoky na lyžiach) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2015
Amatérsky športovec, lyžovanie (skoky na lyžiach) Športový lyžiarsky klub Selce bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (skoky na lyžiach) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 30.6.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
ZSL Marketing TM 01/2023 SJ Zmluva o sponzorstve v športe 28.4.2023 28.4.2023
Počet záznamov: 1

Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.