Grafická verzia

Žampa Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 299047
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adam.zampa@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK39 3100 0000 0043 1023 5508
Účet na sponzorský príspevok: SK82 0900 0000 0051 1218 2737

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 17.11.2006
Profesionálny športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Žampa Ski Club Vysoké Tatry pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 1.5.2014
Profesionálny športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2014
Profesionálny športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA zmluva o profesionálnom vykonávaní športu 15.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.