Grafická verzia

Medlová Klaudia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 299076
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: medlova.klaudia@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 11.6.2014
Profesionálny športovec, lyžovanie (snowboarding) Klub adrenalínových športov Demänovská Dolina zmluva o profesionálnom vykonávaní športu 11.6.2014
Profesionálny športovec, lyžovanie (snowboarding) Boardsparadise bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2016
Profesionálny športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.