Grafická verzia

Adam Alexander

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 304399
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: alex.adam7575@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Slovan Modrý Kameň zmluva o výkone činnosti športového odborníka 19.4.2013

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.