Grafická verzia

Abaházi Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 317102
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.12.1997
Kontaktná adresa: Tomášikova 30C, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: Nike1997@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Slavoj Kráľovský Chlmec bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2009

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.