Grafická verzia

Abafi Matúš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 343937
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.5.2008
Kontaktná adresa: Rudinka 39, 02331 Rudinka, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: katka.abafi@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný športový klub RUDINA bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.