Grafická verzia

Ábel Miroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 364186
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: aquaticsnitra@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK92 5200 0000 0000 1446 2070
Účet na sponzorský príspevok: SK92 5200 0000 0000 1446 2070

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.1998 31.12.2024
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 5.1.2018 31.12.2024
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) AQUATICS Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 5.1.2018
Amatérsky športovec, golf (golf) Slovenská golfová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 18.10.1998


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 18.10.1998

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.