Grafická verzia

Križalkovič Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 373506
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martintorysa@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL" bez zmluvy/registrácia/člen 3.7.1997
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL" bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2003
Funkcionár, futbal (futbal) "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL" bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník futbal (futbal) 26.9.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.