Grafická verzia

Šalát Dominik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 388894
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martin.salat@siemens-healthineers.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK96 0200 0000 0041 7420 1353
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, judo (judo) Slovenský zväz Judo bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2016
Amatérsky športovec, judo (judo) Judo San Kysucké Nové Mesto bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2016
Amatérsky športovec, športový rybolov (lov rýb udicou - prívlač) Klub prívlače bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Amatérsky športovec, športový rybolov (lov rýb udicou - prívlač) Slovenský zväz športového rybolovu bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.