Grafická verzia

Blaha František

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 392514
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: blahafrantisek@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, judo (judo) Slovenský zväz Judo bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2017
Amatérsky športovec, judo (judo) Judo San Kysucké Nové Mesto bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2017
Amatérsky športovec, dynamická streľba (dynamická steľba) Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.