Grafická verzia

ABAS Aisha

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 419348
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ktklm@ktklm.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) Kanoe Tatra Klub Lipt. Mikuláš bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.