Grafická verzia

Adamek Pavol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 427933
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: pavol.adamek1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2019
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 29.3.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.1.2019 31.12.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.