Grafická verzia

Abaffy Stanislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 432374
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sna@sna.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) Aeroklub Ružomberok bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (všeobecné letectvo) Aeroklub Ružomberok bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (všeobecné letectvo) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.