Grafická verzia

Žáková Simona

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 436002
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: s.zakova@calmit.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, karate (karate) Asia Budo Center Slovensko bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010
Amatérsky športovec, karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010
Tréner, karate (karate) Asia Budo Center Slovensko bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010
Tréner, karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner karate 6.9.2019 6.9.2024

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.