Grafická verzia

Pitoňáková Katarína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 449031
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: katkapitonakova625@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: 2565 0000 0000 0963 6183 8
Účet na sponzorský príspevok: 2565 0000 0000 0963 6183 8

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2018
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) Boardsparadise bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2018
Amatérsky športovec, iný šport (snowboardcross) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 16.11.2020
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 10.6.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.