Grafická verzia

Ab Egg Sarah

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 489427
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: betinska.monika@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK48 1100 0000 0026 2917 9887
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) Občianske združenie DISTRICT DANCE bez zmluvy/registrácia/člen 7.5.2019
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 7.5.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.