Grafická verzia

Polák Marián, Mgr., M.B.A.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 489583
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: galaktikos2012@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Športová škola Galaktikos bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2024
Iný športový odborník, florbal (florbal) Športová škola Galaktikos bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.2022
Funkcionár, florbal (florbal) Športová škola Galaktikos bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2023 30.6.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 4.10.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner florbal (florbal) 24.9.2018 30.6.2021
Funkcionár florbal (florbal) 24.8.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.