Grafická verzia

Bazanová Lucia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 489967
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bazanova.lucia@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, plavecké športy (plávanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 3.6.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor plavecké športy (plávanie) 15.7.2013 31.12.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Lucia Bazanová - Plavecké jasličky Bublinka
IČO: 45251401
Miesto podnikania: Gudernova 294/22, 040 11 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 5.6.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.