Grafická verzia

Adámek Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 493881
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jozefadamek@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Štart Dunajov bez zmluvy/registrácia/člen 18.8.2004
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Tatran Krásno nad Kysucou bez zmluvy/registrácia/člen 4.7.2007

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.