Grafická verzia

?erbănescu Dan Florin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 603215
Štátna príslušnosť: Rumunsko
Adresa elektronickej pošty: dan_serbanescu@ymail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, biliard (pool) Slovenský biliardový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.