Grafická verzia

Žáčiková Viktória

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žáčiková Viktória
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Štart Svinná
ID zdrojovej evidencie: 1375417
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.8.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.11.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie