Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1/2023

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
31.7.2023 P01-V0052/1 5.2.2024 2 470,81 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Ing. Michal Leibiczer 000000000
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
1. Sponzor sa na základe tejto Zmluvy a v súlade s § 50 Zákona o športe zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému: a) priame peňažné plnenie vo výške 3 000,- €. 2.Účelom poskytnutého Sponzorského je financovanie športovej činnosti Sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti. Sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti. 3. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe poskytnutia sponzorského formou hotovostného vkladu do pokladnice SZŠR v termíne do 8.7.2023. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že sponzorské v sume 3 500,- € bude použité na účel zabezpečenia účasti juniorskej reprezentácie LRU mucha na 20. Majstrovstvách sveta juniorov konaných v dňoch 12.7. – 23.7.2022 v meste Blagaj v Bosne a Hercegovine. strava Finančné 1 083,95 eur Stravovanie
1. Sponzor sa na základe tejto Zmluvy a v súlade s § 50 Zákona o športe zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému: a) priame peňažné plnenie vo výške 3 000,- €. 2.Účelom poskytnutého Sponzorského je financovanie športovej činnosti Sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti. Sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti. 3. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe poskytnutia sponzorského formou hotovostného vkladu do pokladnice SZŠR v termíne do 8.7.2023. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že sponzorské v sume 3 500,- € bude použité na účel zabezpečenia účasti juniorskej reprezentácie LRU mucha na 20. Majstrovstvách sveta juniorov konaných v dňoch 12.7. – 23.7.2022 v meste Blagaj v Bosne a Hercegovine. ubytovanie Finančné 822,03 eur Ubytovanie
1. Sponzor sa na základe tejto Zmluvy a v súlade s § 50 Zákona o športe zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému: a) priame peňažné plnenie vo výške 3 000,- €. 2.Účelom poskytnutého Sponzorského je financovanie športovej činnosti Sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti. Sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti. 3. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe poskytnutia sponzorského formou hotovostného vkladu do pokladnice SZŠR v termíne do 8.7.2023. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že sponzorské v sume 3 500,- € bude použité na účel zabezpečenia účasti juniorskej reprezentácie LRU mucha na 20. Majstrovstvách sveta juniorov konaných v dňoch 12.7. – 23.7.2022 v meste Blagaj v Bosne a Hercegovine. rybolovné lístky a športové potreby Finančné 564,83 eur športové vybavenie
31.7.2023 P01-V0052/1 5.2.2024 1 029,19 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Ing. Michal Leibiczer
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
1. Sponzor sa na základe tejto Zmluvy a v súlade s § 50 Zákona o športe zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému: a) priame peňažné plnenie vo výške 3 000,- €. 2.Účelom poskytnutého Sponzorského je financovanie športovej činnosti Sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti. Sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti. 3. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe poskytnutia sponzorského formou hotovostného vkladu do pokladnice SZŠR v termíne do 8.7.2023. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že sponzorské v sume 3 500,- € bude použité na účel zabezpečenia účasti juniorskej reprezentácie LRU mucha na 20. Majstrovstvách sveta juniorov konaných v dňoch 12.7. – 23.7.2022 v meste Blagaj v Bosne a Hercegovine. cestovné Finančné 1 029,19 eur Cestovné náklady