Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Kickbox club Bardejov

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

1.10.2023

31.12.2024

1 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup športových potrieb a športového vybavenia, úhrada športovej prípravy, ubytovania, cestovného a stravného v pôsobisku vykonávania športovej a tréningovej prípravy, sústredení doma aj v zahraničí, úhrada štartovného na súťažiach, rehabilitácie, masáže, fyzioterapia, regenerácia, prípadné lekárske ošetrenia, súťažné a tréningové oblečenie a obuv Finančné 1 500,00 eur 1 500,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zmlva sponzor (1).pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie