Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská golfová asociácia

Vodax

21.3.2018

31.12.2018

1 782,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

- označenie Partner SKGA 2018 - logo na stene partnerov pri odovzdávaní cien - logo na webstránke - logo v časopise pri turnajoch - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Finančné 1 782,00 eur 1 781,95 eur 0,05 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva-barter-SKGA- 2018.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie