Grafická verzia

Kontakty

ŠTÁTNY TAJOMNÍK PRE ŠPORT

pracovisko: Stromová 9, 1. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva
adresa na doručovanie: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Poloha na mape (klik)

Ivan Husár - štátny tajomník III.
kancelária č. 208
telefón: 02/59374 600
e-mail: kancelaria.st3@minedu.sk

Branislav Strečanský
riaditeľ kancelárie
kancelária č. 202b
telefón: 02/59374 695
e-mail: branislav.strecansky@minedu.sk

Martina Zelenáková - sekretariát
kancelária č. 210
telefón: 02/59374 649
e-mail: martina.zelenakova@minedu.sk
            kancelaria.st3@minedu.sk

Henrieta Hajtová
kancleária č. 202
telefón: 02/25374 689
e-mail: henrieta.hajtova@minedu.sk

Pavol Smutný
kancelária č. 202
telefón: 02/59374 689
e-mail: pavol.smutny@minedu.skSEKCIA ŠPORTU

pracovisko: Stromová 9, 2. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva
adresa na doručovanie: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Poloha na mape (klik)

Mgr. Peter Dedík, PhD.
generálny riaditeľ sekcie športu 
kancelária č. 333
telefón: 02/59374 761
               02/59374 760 (sekretariát)
e-mail: peter.dedik@minedu.sk

Eva Jánošová - sekretariát
kancelária č. 334
telefón: 02/59374 760
e-mail: sekretariat.ss@minedu.sk

ODBOR ŠPORTU

PaedDr. Natália Nash
riaditeľka odboru
kancelária č. 329
telefón: 02/59374 770
e-mail: natalia.nash@minedu.sk

Mgr. Lýdia Babiaková - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374 764
e-mail: lydia.babiakova@minedu.sk
športy: bedminton, boccia, cykloturistika, florbal, fitness a kulturistika, lukostreľba, orientačné športy, silové športy, naturálna kulturistika, taekwondo, turistika, šport pre všetkých

Mgr. Lenka Cupáková- štátny radca
materská dovolenka

Mgr. Peter Gacík - štátny radca
kancelária č. 339
telefón: 02/59374 637
email: peter.gacik@minedu.sk
športy: basketbal, jachting, judo, krasokorčuľovanie, letecké športy, malý futbal, rugby, taekwondo ITF, tenis, vodný motorizmus, vzpieranie

Mgr. Adam Chvíla - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 763
email: adam.chvila@minedu.sk
športy: americký futbal, bowling, box, curling, futbal, horolezectvo, streľba, športy s lietajúcim diskom, veslovanie, volejbal, školský šport

Mgr. Igor Karaba - štátny radca
kancelária č. 339
telefón: 02/59374 776
e-mail: igor.karaba@minedu.sk
športy: automobilový šport, biatlon, boby a skeleton, hokejbal, kolieskové korčule, ľadový hokej, motocyklový šport, pozemný hokej, rybolovná technika, sánkovanie, univerzitný šport

Mgr. Martin Lehocký - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 771
e-mail: martin.lehocky@minedu.sk
športy: atletika, cyklistika, footgolf, hádzaná, korfbal, nohejbal, skialpinizmus, squash, stolný tenis, triatlon, zdravotne znevýhodnení - nepočujúci

Ing. Adriana Mičkovicová - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374 765
e-mail: adriana.mickovicova@minedu.sk
športy: dráhový golf, golf, jazdectvo, kanoistika, kickbox, lyžovanie, plavecké športy, potápačské športy, psie záprahy, šerm, zdravotne znevýhodnení – špeciálne olympiády

ODBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ V ŠPORTE
 

Ing. Pavol Swiec - riaditeľ odboru
kancelária č. 335
telefón: 02/59374 772
e-mail: pavol.swiec@minedu.sk
športy: siloví atléti, tanečný šport, zdravotne znevýhodnení - telesne

Ing. Ildikó Belanová - štátny radca
kancelária č. 332
telefón: 02/59374 762
e-mail: ildiko.belanova@minedu.sk

Mgr. Dávid Čihák - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374 769
email: david.cihak@minedu.sk
športy: moderný päťboj, thajský box, vodné lyžovanie, wushu, zdravotne znevýhodnení – paralympionizmus, olympionizmus
 
Ing. Mária Horáková - štátny radca
kancelária č. 331
telefón: 02/59374 693
e-mail: maria.horakova@minedu.sk
športy: beh do vrchu, crossminton, gymnastika, karate a bojové umenia, pretláčanie rukou, zápasenie
 
Mgr. Lýdia Janíčková - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374 636
email: lydia.janickova@minedu.sk
športy: baseball, biliard, kolky, pétanque, softball, šípky

JUDr. Miloslav Lapčák – štátny radca
kancelária č. 328
telefón: 02/59374 766
e-mail: miloslav.lapcak@minedu.sk


NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Trnavská cesta 39, Bratislava

Vladimír Baluška - riaditeľ
e-mail: vladimir.baluska@sportcenter.sk
telefón: +421 918 234 856

 

Zodpovední pracovníci/technická podpora pre Slovenský športový portál (sport.gov.sk ), informácie o zápise do Registra právnických osôb v športe (RPOŠ)

mobil: 0905 234 008

Mgr. Agáta Galková

Mgr. Ivana Hricová