Grafická verzia

Kontakty

pracovisko: Stromová 9, 1. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva
adresa na doručovanie: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Poloha na mape (klik)

Kancelária štátneho tajomníka pre šport

Branislav Strečanský

riaditeľ kancelárie, rozvoj digitalizácie športu
kancelária č. 202b
telefón: 02/59374 695
e-mail: branislav.strecansky@minedu.sk

Gabriela Weissová - sekretariát

kancelária č. 210
telefón: 02/59374 649
e-mail: gabriela.weissova@minedu.sk
          

Pavol Smutný

štátny radca, komplexný projekt školského športu, kontakt pre šport: hasičský šport
kancelária č. 202
telefón: 02/59374 689
e-mail: pavol.smutny@minedu.sk


SEKCIA ŠPORTU

pracovisko: Stromová 9, 2. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva
adresa na doručovanie: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Poloha na mape (klik)

Peter Dedík

generálny riaditeľ sekcie, rozvoj športovej infraštruktúry
kancelária č. 333
telefón: 02/59374 761
               02/59374 760 (sekretariát)
e-mail: peter.dedik@minedu.sk

Eva Jánošová - sekretariát

kancelária č. 334
telefón: 02/59374 760
e-mail: sekretariat.ss@minedu.sk

ODBOR ŠPORTU

Natália Nash

riaditeľka odboru, projekt voľnočasových poukazov (VOČAPy)
kancelária č. 329
telefón: 02/59374 770
e-mail: natalia.nash@minedu.sk

 

Dávid Čihák - štátny radca, kontakt pre nové (nezaradené) športy a olympizmus

kancelária č. 330
telefón: 02/59374 769
email: david.cihak@minedu.sk
športy: beh do vrchu, horolezectvo, jachting, orientačné športy, rádiový orientačný beh, rybárstvo, rybolovná technika, triatlon, olympizmus

 

Peter Ivanovič – štátny radca

kancelária č. 339
telefón: 02/59374 768
e-mail: peter.ivanovic@minedu.sk

 

Tomáš Kalný - štátny radca, zápis do registra fyzických osôb v športe

kancelária č. 339
telefón: 02/59374 771
email: tomas.kalny@minedu.sk

 

Adriana Mičkovicová - štátny radca, kontakt pre medzinárodnú spoluprácu a univerzitný šport

kancelária č. 324
telefón: 02/59374 765
e-mail: adriana.mickovicova@minedu.sk
športy: boby a skeleton, kanoistika, krasokorčuľovanie, lyžovanie, psie záprahy, sánkovanie, skialpinizmus, univerzitný šport

 

Dárius Siheľský – štátny radca, kontakt pre vzdelávanie v športe

Kancelária č.339
telefón:02/59374 764
e-mail:darius.sihelsky@minedu.sk

 

Roman Hanzel – hlavný štátny radca

kancelária č. 324
telefón: 02/59374 776
e-mail: roman.hanzel@minedu.sk

 

ODBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ V ŠPORTE
 

Ján Taraba -  riaditeľ odboru ekonomických činností v športe

kancelária č. 335
telefón: 02/59374 772
e-mail: jan.taraba@minedu.sk


Ildikó Belanová - hlavný štátny radca, kontakt pre rozpočet ministerstva pre šport a poukazovanie platieb financovaným subjektom

kancelária č. 332
telefón: 02/59374 762
e-mail: ildiko.belanova@minedu.sk

 

Mária Horáková - štátny radca, kontakt pre kontrolu financovania

kancelária č. 331
telefón: 02/59374 693
email: maria.horakova@minedu.sk
športy: biliard, boccia, bowling, dráhový golf, kolky, nohejbal, petanque, šípky, športy na kolieskach, športy s lietajúcim diskom

 

Lýdia Gojda- štátny radca, kontakt pre financovanie športu

kancelária č. 330
telefón: 02/59374 636
email: lydia.gojda@minedu.sk
športy: atletika, cyklistika, footgolf, golf, lukostreľba, plavecké športy, tenis, veslovanie

 

Jaroslava Gregoríková - štátny radca, kontakt pre kontrolu financovania športu

kancelária č. 328
telefón: 02/59374 763
email: jaroslava.gregorikova@minedu.sk


Miloslav Lapčák - štátny radca, kontakt pre legislatívu v športe a právne otázky v športe

kancelária č. 328
telefón: 02/59374 766
email: miloslav.lapcak@minedu.sk
športy: automobilový šport, letecké športy, jazdectvo, moderný päťboj, motocyklový šport, potápačské športy, streľba, športová kynológia, vodné lyžovanie, vodný motorizmus

 

 

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Junácka 6, Bratislava

Vladimír Baluška - riaditeľ

e-mail: vladimir.baluska@sportcenter.sk
telefón: +421 918 234 856

 

Zodpovední pracovníci/technická podpora pre Slovenský športový portál (sport.gov.sk ), informácie o zápise do Registra právnických osôb v športe (RPOŠ)

telefón: 02 322 236 12,  0905 234 008

 

Agáta Galková, agata.galkova@sportcenter.sk

Ivana Hricová, ivana.hricova@sportcenter.sk