Grafická verzia

Kontakty

pracovisko: Stromová 9, 1. poschodi e
adresa na doručovanie/podateľňa: Námestie slobody č.6, 811 06 Bratislava
Poloha na mape (klik)

KANCELÁRIA ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA PRE ŠPORT

 

ŠTÁTNY TAJOMNÍK PRE ŠPORT

Mgr. Ján Krišanda

kancelária č. 208
telefón: 02/59374 600
email: jan.krisanda@mincrs.sk


Mgr. Michaela Mlynarčíková

riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka pre šport 

kancelária č. 202b
telefón: 02/59374 649
email: michaela.mlynarcikova@mincrs.sk
SEKCIA ŠPORTU

pracovisko: Stromová 9, 2. poschodie

adresa na doručovanie/podateľňa: Námestie slobody č.6, 811 06 Bratislava
Poloha na mape (klik)

Ing. Miloš Tomáš

generálny riaditeľ sekcie športu
kancelária č. 333
telefón: 02/59374 761
               02/59374 760 (sekretariát)
e-mail: milos.tomas@mincrs.skEva Jánošová - sekretariát

kancelária č. 334
telefón: 02/59374 760
e-mail: sekretariat.ss@mincrs.sk

 

ODBOR ŠPORTU

Mgr. Dávid Čihák - štátny radca, kontakt pre nové (nezaradené) športy a olympizmus

kancelária č. 330
telefón: 02/59374 769
email: david.cihak@mincrs.sk

 

Mgr. Peter Ivanovič - štátny radca

kancelária č. 339
telefón: 02/59374 768
e-mail: peter.ivanovic@mincrs.sk

 

Mgr. Tomáš Kalný - štátny radca, kontakt pre zápis do registra fyzických osôb v športe

kancelária č. 339
telefón: 02/59374 771
email: tomas.kalny@mincrs.sk

 

Ing. Adriana Mičkovicová - hlavný štátny radca, kontakt pre medzinárodnú spoluprácu a univerzitný šport

kancelária č. 339
telefón: 02/59374 765
e-mail: adriana.mickovicova@mincrs.sk

 

Ing. Dárius Siheľský – štátny radca, kontakt pre vzdelávanie v športe

Kancelária č.325
telefón:02/59374 764
e-mail:darius.sihelsky@mincrs.sk

 

Mgr. Igor Karaba – hlavný štátny radca

kancelária č. 325
telefón: 02/59374 776
e-mail: igor.karaba@mincrs.sk

 


ODBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ V ŠPORTE

Ing. Ján Taraba -  riaditeľ odboru ekonomických činností v športe

kancelária č. 335
telefón: 02/59374 772
e-mail: jan.taraba@mincrs.sk


Ing. Ildikó Belanová - hlavný štátny radca, kontakt pre rozpočet ministerstva pre šport a poukazovanie platieb financovaným subjektom

kancelária č. 332
telefón: 02/59374 762
e-mail: ildiko.belanova@mincrs.sk

 

Ing. Mária Horáková - štátny radca, kontakt pre kontrolu financovania

kancelária č. 331
telefón: 02/59374 693
email: maria.horakova@mincrs.sk

 

Mgr. Lýdia Gojda- štátny radca, kontakt pre financovanie športu

kancelária č. 330
telefón: 02/59374 636
email: lydia.gojda@mincrs.sk

 

Ing. Jaroslava Gregoríková - štátny radca, kontakt pre kontrolu financovania športu

kancelária č. 328
telefón: 02/59374 763
email: jaroslava.gregorikova@mincrs.sk

 


JUDr. Miloslav Lapčák - hlavný štátny radca, kontakt pre legislatívu v športe a právne otázky v športe

kancelária č. 328
telefón: 02/59374 766
email: miloslav.lapcak@mincrs.sk

 

 

 

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Olympijské námestie 2, 831 04 Bratislava

Ing. Vladimír Baluška - riaditeľ

e-mail: vladimir.baluska@sportcenter.sk
telefón: +421 918 234 856


Technická podpora pre nový Informačný systém v športe

Robert Svitok - odborný pracovník pre Informačný systém v športe

telefón: 0908 555 333
email: robert.svitok@sportcenter.sk

 

Technická podpora pre Slovenský športový portál (sport.gov.sk)

Register právnických osôb v športe (RPOŠ), Register fyzických osôb v športe (RFOŠ)

Mgr. Agáta Galková - odborný pracovník pre Informačný systém v športe

telefón: 0905 234 008, 02/322 236
email: agata.galkova@sportcenter.sk

 


Technická podpora pre Slovenský športový portál (sport.gov.sk)

Register právnických osôb v športe (RPOŠ), Register fyzických osôb v športe (RFOŠ)

Mgr. Ivana Hricová - odborný pracovník pre Informačný systém v športe

telefón: 0905 234 008, 02/322 236
email: ivana.hricova@sportcenter.sk