Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: 9.VV-ZSL 25.4.2023
Typ informácie: zápisnica
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší výkonný
Valid From: 25.4.2023
Platnosť: 25.4.2023
Plná znenie informácie: Zápis 9.VV-ZSL 25.04.2023 complete.pdf