Grafická verzia

Kontakty

Výlučná adresa pre poštový styk:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

SEKCIA ŠTÁTNEJ STAROSTLIVOSTI O ŠPORT A MLÁDEŽ

Pracovisko: Stromová 9, Bratislava, 2. poschodie (vedľa materskej budovy ministerstva)

JUDr. Monika Maršáleková - generálna riaditeľka sekcie

ÚTVAR RIADITEĽA SEKCIE

Eva Jánošová - sekretariát sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež

Ing. Ildikó Belanová - rozpočtár

ODBOR ŠPORTU

PaedDr. Božena Gerhátová - riaditeľka odboru

Ing. Katarína Dužiová

Ing. Jaroslava Gregoríková

Branislav Strečanský

Mgr. Dušan Ťažký

ODBOR VZDELÁVANIA A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE V ŠPORTE

Ing. Elena Malíková - riaditeľka odboru

Mgr. Lýdia Babiaková

Ing. Adriana Mičkovicová

Mgr. Katarína Mravíková

Mgr. Peter Šiška

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA ŠPORTU

Pracovisko: Stromová 9, Bratislava, 2. poschodie (vedľa materskej budovy ministerstva)

Ing. Alica Fisterová - hlavný kontrolór športu

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Pracovisko: T

Mgr. Agáta Galková

Mgr. Igor Kováč