Grafická verzia

Kontakty

Výlučná adresa pre poštový styk:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

SEKCIA ŠTÁTNEJ STAROSTLIVOSTI O ŠPORT A MLÁDEŽ

Pracovisko: Stromová 9, Bratislava, 2. poschodie (vedľa materskej budovy ministerstva)

JUDr. Monika Maršáleková - poverená riadením sekcie

Eva Jánošová - sekretariát sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež

Ing. Ildikó Belanová - rozpočtár

ODBOR ŠPORTU

PaedDr. Božena Gerhátová - riaditeľka odboru

Ing. Katarína Dužiová - štátny radca

Ing. Jaroslava Gregoríková - štátny radca

Branislav Strečanský - štátny radca

Mgr. Dušan Ťažký - štátny radca

ODBOR VZDELÁVANIA A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE V ŠPORTE

Ing. Elena Malíková - riaditeľka odboru

Mgr. Lýdia Babiaková - štátny radca

Ing. Adriana Mičkovicová - štátny radca

Mgr. Katarína Mravíková - štátny radca

Mgr. Peter Šiška - štátny radca

ODBOR HLAVNÉHO KONTROLÓRA ŠPORTU

Pracovisko: Stromová 9, Bratislava, 2. poschodie (vedľa materskej budovy ministerstva)

Ing. Alica Fisterová - hlavný kontrolór športu

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Pracovisko: T

Mgr. Agáta Galková

Mgr. Igor Kováč