Poslať linku Vytlačiť
 

Kontakty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sekcia štátnej starostlivosti o šport

Ing. Branislav Strečanský
Telefón: 02/59374154
E-mail: branislav.strecansky@minedu.sk

 

 Národné športové centrum

Mgr. Agáta Galková, zodpovedný pracovník pre backoffice ISŠ
Telefón: +421 2 322 236 13

 E-mail: galkova@sportcenter.sk

 

Mgr. Igor Kováč, zodpovedný pracovník pre frontoffice ISŠ
Telefón: +421 2 322 236 63
E-mail: kovac@sportcenter.sk

 
 

Vase meno
E-mail (odosielatela)
E-mail (adresáta)
Komentar