Grafická verzia

"TENIS KLUB VRÚTKY"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11134
IČO: 14222302
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Čachovský rad, 03608 Vrútky, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tkvrutky.sk
Adresa elektronickej pošty: tkvrutky@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK76 8330 0000 0028 0131 3620
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK76 8330 0000 0028 0131 3620

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kubík Miroslav kubikmiroslav34@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Jedlička Martin Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2023
Belák Michal Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 6.11.2023
Kubík Miroslav Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 6.11.2018 31.10.2024
Jedlička Jakub Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 3.4.2023
Ščúr Matúš Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2019
Ščúr Jakub Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 31.10.2018
Januš Martin Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2010
Chabada Martin Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2023
Jurko Tomáš Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 31.10.2018
Farbáková Sofia Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2023
Počet činností príslušných FO: 38 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 38

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 21.4.2023 21.4.2023
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.5.2022 1.5.2022
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 26.4.2021
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 14.5.2020 14.5.2020
Počet záznamov: 4

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.