Grafická verzia

"TENIS KLUB VRÚTKY"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11134
IČO: 14222302
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Čachovský rad, 03608 Vrútky, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tkvrutky.sk
Adresa elektronickej pošty: tkvrutky@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Matula Jakub 1.7.2006 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.5.2014
Vrabec Vladimír 11.6.1971 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 11.3.2015
TABAČEK Tobias Jan 23.8.2007 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.7.2016
Szöke Jozef 17.9.1992 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2016
Maruňák Patrik 3.9.2005 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2017
Maruna Roman 18.12.1993 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2017
Kubík Miroslav 3.6.1979 Športový rozhodca, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2004
Kubík Miroslav 3.6.1979 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 22.4.2009
Jurko Tomáš 7.7.1990 Iný športový odborník, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2017
Jedlička Michal 3.1.1986 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2003
Počet činností príslušných FO: 21 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 17

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.