Grafická verzia

Skating Club Košice, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11267
IČO: 35542331
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Adlerova 841/17, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kolieskové korčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 8.5.2014
Športový klub rýchlokorčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016 31.12.2017
Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2014

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Krišicová Nikola 2.2.2010 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 22.4.2019
Kmecová Zoja 6.9.2010 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.4.2019
Kmecová Jela 7.2.2009 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2019
Ovegešová Lilien 13.2.2011 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.4.2019
Špak Filip 14.11.2011 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.4.2019
Bencová Lea 8.6.2005 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.4.2019
Benco Matúš 2.6.2009 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.4.2019
Štefanco Oliver 3.8.2011 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2019
Štefancová Sofia 10.3.2005 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2019
Karabová Renáta 23.7.1987 Tréner, kolieskové korčuľovanie dobrovoľník 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 34 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 34

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.