Grafická verzia

RK INLINECENTER, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11268
IČO: 42109221
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Adlerova 841/19, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 8.5.2014
Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) RK INLINECENTER, o. z. bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2011
Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2014
Športový klub rýchlokorčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016 31.12.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Paroulek Samuel Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Kmecová Jela Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
KARABA Jakub Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Nováček Ivan Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Paroulek Patrik Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Karabová Renáta Tréner, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) zmluva o výkone činnosti športového odborníka 9.11.2016
Guzej Stanislav Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) zmluva o príprave talentovaného športovca 1.1.2017
Guzejová Patrícia Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) zmluva o príprave talentovaného športovca 21.6.2017
Gyuriová Ema Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) zmluva o príprave talentovaného športovca 15.3.2016
Gyuriová Simona Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) zmluva o príprave talentovaného športovca 15.3.2016
Počet činností príslušných FO: 30 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 20

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
RK INLINECENTER, o. z. Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2011
Počet činností príslušných PO: 1 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 1

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.