Grafická verzia

"Jazdecký oddiel Martin Záturčie"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11509
IČO: 42220343
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Nábrežná 6, 03861 Vrútky, Slovenská republika
Webové sídlo: www
Adresa elektronickej pošty: linda.franova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
CHORVÁTHOVÁ Katarína 19.7.1994 Tréner, jazdectvo bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
FRAŇOVÁ Linda 5.6.1987 Funkcionár, jazdectvo bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
FRAŇOVÁ Linda 5.6.1987 Iný športový odborník, jazdectvo bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
FRAŇOVÁ Linda 5.6.1987 Športový rozhodca, jazdectvo bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
FRAŇOVÁ Linda 5.6.1987 Tréner, jazdectvo bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 5 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.