Grafická verzia

FRAŇOVÁ Linda

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 200793
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@sjf.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, jazdectvo "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Športový rozhodca, jazdectvo "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Iný športový odborník, jazdectvo "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Funkcionár, jazdectvo "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Tréner, jazdectvo (skoky) "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Iný športový odborník, jazdectvo (skoky) "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Funkcionár, jazdectvo (záprahy) "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Tréner, jazdectvo (drezúra) "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 5.2.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner jazdectvo 8.4.1994
Tréner jazdectvo 20.3.2016 21.5.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.