Grafická verzia

1. Wheelchair Curling Club

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11711
IČO: 42020760
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Centrum I 77/12, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: rado.duris@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK18 7500 0000 0040 0454 1320
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK18 7500 0000 0040 0454 1320
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK18 7500 0000 0040 0454 1320
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK18 7500 0000 0040 0454 1320

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Ďuriš Radoslav rado.duris@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených (curling) Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy / registrácia / člen 20.10.2008
Športový klub curling (curling) Slovenský curlingový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 27.12.2006
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy / registrácia / člen 20.10.2008 20.10.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zaťko Peter Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Pitoňák František Tréner, šport zdravotne znevýhodnených (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Pitoňák Dušan Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 5.11.2015
LYOCSA Imrich Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Kunkelová Monika Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Golian Martin Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 4.2.2019
Florek Kamil Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 25.2.2021
Ďuriš Radoslav Funkcionár, šport zdravotne znevýhodnených bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Ďuriš Radoslav Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (biliard) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Zaťko Peter Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Počet činností príslušných FO: 20 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 17.2.2020
Zmluva o sponzorstve v športe 2.12.2019
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.