Grafická verzia

Zvolenský športový klub rybolovnej techniky

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11938
IČO: 50393553
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: gen. Svobodu 1995/42, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Webové sídlo: www.castingsportzv.sk
Adresa elektronickej pošty: marianlepko@yahoo.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Lepko Marián szrtnz@szm.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub rybolovná technika Slovenský zväz rybolovnej techniky bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Valášek Tomáš Športový rozhodca, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Valášek Tomáš Tréner, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Valášek Tomáš Amatérsky športovec, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vajda Ján Amatérsky športovec, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Šamier Martin Amatérsky športovec, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Sýkora Miroslav Amatérsky športovec, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Poničan Martin Amatérsky športovec, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Poničan Daniel Amatérsky športovec, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Mlynár Dušan Amatérsky športovec, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Miclea Michal Amatérsky športovec, rybolovná technika (rybolovná technika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 31 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 27

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.