Grafická verzia

Karate klub Žilina, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11966
IČO: 30230152
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hečkova 2534/18, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.karateza.sk
Adresa elektronickej pošty: cisarik.dodo@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 20.12.1991
Športový klub karate Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Štyriak Rastislav Tréner, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.2023
Štyriak Rastislav Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.2023
Solík Tomáš Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Snopková Viktória Športový rozhodca, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2023
Snopková Viktória Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2023
Kovalčík Michaela Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2023
Zuzčák Andrej Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022
Zima Richard Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2022
Zelník Oliver Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2023
Závodský Šimon Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2021
Počet činností príslušných FO: 240 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 207

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.