Grafická verzia

"ASSASSIN"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12713
IČO: 42216559
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hlinícka cesta 406/17, 01401 Bytča, Slovenská republika
Webové sídlo: www.assassingymby.sk
Adresa elektronickej pošty: martin.ozanik@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub thajský box Slovenská Muaythai Asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kickbox (kickbox) Slovenský zväz kickboxu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Várošová Kristína Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Pastorek Daniel Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Ozanik Martin Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Lepiš Peter Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Krajčiová Nela Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
kidova Timea Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
kidová Šárka Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Kaštan Roman Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
jancik david Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
hudeckova Anna Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 101 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 60

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve Zmluva o sponzorstve v športe 1.9.2020 1.9.2020
Počet záznamov: 1

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.