Grafická verzia

"ASSASSIN"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12713
IČO: 42216559
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hlinícka cesta 406/17, 01401 Bytča, Slovenská republika
Webové sídlo: www.assassingymby.sk
Adresa elektronickej pošty: martin.ozanik@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub thajský box Slovenská Muaythai Asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kickbox (kickbox) Slovenský zväz kickboxu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zachar Stanislav Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Verhaar Rebecca Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Várošová kristína Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
uherek mario Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
trulikova miroslava Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tiburzi Nikolas Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tiburzi Frank Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Talda Martin Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
talda Andrej Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
šteiniger Andrej Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 122 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 69

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.