Grafická verzia

1. SC Malacky

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12753
IČO: 30858119
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Slovenská 2165/17, 90101 Malacky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1scmalacky@szfb.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub florbal Slovenský zväz florbalu 17.7.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Blahút Samuel Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2018
Mračnová Ema Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.9.2016
Klempová Tamara Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2014
Šišolák Adam Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.11.2019
Mosnáček Jakub Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.11.2019
Andil Michal Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.11.2019
Boškovič Adam Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2019
Černý Martin Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2019
Bartalský Adam Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2019
Višňovský Tomáš Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2019
Počet činností príslušných FO: 97 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 97

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.