Grafická verzia

"Strelecký klub Strelnica Nižná Hutka"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13404
IČO: 42113024
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hrubečská 421/84, 04431 Kostoľany nad Hornádom, Slovenská republika
Webové sídlo: www.shooting.sk
Adresa elektronickej pošty: ncishotting@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub streľba SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2011
Športový klub streľba (streľba z pušky) SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2011 1.1.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
LUČANSKÝ Dušan Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2018
LIPPAI Ľudovít Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
JESENSKÝ Oliver Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2011
de Oliveira Neto Milton Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2017
BORODAYEV Denys Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 21.6.2016
Počet činností príslušných FO: 5 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 5

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.