Grafická verzia

"Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13713
IČO: 42371392
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: M.Flengera 2, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: madamkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK86 0900 0000 0050 6665 5715
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK86 0900 0000 0050 6665 5715
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK86 0900 0000 0050 6665 5715
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK86 0900 0000 0050 6665 5715

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Adamkovič Marek madamkovic@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz zmluva 28.11.2014 13.7.2020
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 13.7.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kvasnica Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2021
Lakatos Leonard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2021
Bleho Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2021
Habrman Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2021
Résö Eduardo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2021
Wasik Dárius Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2021
Kuruc Andrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2021
Peťko Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2021
Bojko Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2021
Lubušký Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2021
Počet činností príslušných FO: 185 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 158

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.