Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14476
IČO: 37841971
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 129, 90603 Smrdáky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: starosta@obecsmrdaky.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK57 5200 0000 0000 0634 1084
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK57 5200 0000 0000 0634 1084
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK57 5200 0000 0000 0634 1084
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK57 5200 0000 0000 0634 1084

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Senica zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Valúšek Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.2018 29.7.2021
Tobiášová Aneta Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.7.2021
Pavlík Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2020
Valúšek Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2019
Rusek Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2021
Malárik Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2021
Kovár Sebastián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2021
Klimek Emil Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2021
Švárny Damián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2021
Jankových Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2021
Počet činností príslušných FO: 69 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 67

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.