Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14476
IČO: 37841971
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 129, 90603 Smrdáky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: starosta@obecsmrdaky.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK57 5200 0000 0000 0634 1084
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK57 5200 0000 0000 0634 1084
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK57 5200 0000 0000 0634 1084
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK57 5200 0000 0000 0634 1084

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Senica zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Jankových Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2021
Bernát Andrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2021
Polakovič Pavel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2016
Miča Sebastián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2015
Brichtová Laura Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2021
Strýček Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2021
Ďorďovičová Leony Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.8.2021
Sládková Nela Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2021
Jonášová Viktória Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2021
Habová Paulína Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2021
Počet činností príslušných FO: 76 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 74

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.