Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkrizalkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Križalkovič Martin martintorysa@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 3.1.2012 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bilý Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2020
Križalkovič Martin Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2015
Laci Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2018
Kaleja Leonardo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2019
Angelovič Matrin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2015
Konečný Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2015
Kandráč Emanuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2019
Greš Ivo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2014
Bača Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2019
Ištoňa Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.6.1992
Počet činností príslušných FO: 99 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 86

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.