Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkrizalkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 3.1.2012 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Miková Kristína Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2023
Hradiská Gréta Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2023
Varholík Branislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2018
Antol Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2023
Sčensný Pavol Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2023
Bujňák Štefan Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2022
Dombrow Olivier Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2023
Hudý Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2023
Pach Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2023
Sontag Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Počet činností príslušných FO: 138 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 121

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.