Grafická verzia

Telocvičná jednota Sokol Žilina

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15417
IČO: 14223953
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Orolská 1126/2, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tjsokol.sk
Adresa elektronickej pošty: tjsokol@stonline.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub športové lezenie (rýchlosť (speed)) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub športové lezenie (kombinácia) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub horolezectvo (stredné hory) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub horolezectvo (vysoké hory) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub horolezectvo (tradičný skialpinizmus) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub športové lezenie (obtiažnosť (lead)) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub kanoistika (kanoistika na divokej vode) Slovenská kanoistika bez zmluvy / registrácia / člen 29.3.2018
Športový klub karate Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub horolezectvo (neveľhorské terény) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001
Športový klub športové lezenie (bouldering) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 13.12.2001

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, horolezectvo (vysokohorská turistika) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, horolezectvo (lezenie na umelej stene) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Cáderová Katarína Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2013
Počet činností príslušných FO: 259 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 124

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.