Grafická verzia

"Atletický oddiel Akademik TU Košice"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15684
IČO: 52023516
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Watsonova 1912/4A, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: htps:tuke.sk/aoatu
Adresa elektronickej pošty: akademik.atlet@tuke.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mobkáč Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Senčáková Sára Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Vojtek Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bartoš Peter Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Angyal Samuel Sebastián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Paľa Martin Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Sabol Oliver Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Balint Marián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Lafko Viliam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Oleničová Katarína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 138 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 122

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.