Grafická verzia

"Atletický oddiel Akademik TU Košice"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15684
IČO: 52023516
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Watsonova 1912/4A, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: htps:tuke.sk/aoatu
Adresa elektronickej pošty: akademik.atlet@tuke.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hartai Daniel Marco 27.12.2003 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Puzder Ľubomír 23.6.2006 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Kobularčík Peter 7.6.2006 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Pačaiová Eva 23.4.1961 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Středa Dan 3.10.2007 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Mucha Adam 19.7.2010 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Havrila Ján 4.2.1960 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Rafaelisová Sofia 30.5.2007 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Greššová Ivana 30.12.2007 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Hrobák Miroslav 6.3.1955 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Počet činností príslušných FO: 109 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 109

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.